Η MKO «Οργάνωση Γη» από το 2012, προσφέρει τους χώρους του «Κέντρου της Γης» στην Κοινωνία των Πολιτών και την Ιδιωτική Επιχειρηματικότητα για την τέλεση exclusive εκδηλώσεων και δράσεων με περιβαλλοντική, ανθρωπιστική, εκπαιδευτική ή κοινωνική στόχευση.

Οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις (Πέτρινο υπόστεγο, Μουριές, Αλέα Περισυλλογής) μπορούν να εξυπηρετήσουν αθροιστικά μέχρι 250 άτομα*, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Το «Κέντρο της Γης» είναι μια δομή διάχυσης στην ελληνική κοινωνία του οράματος της «Οργάνωσης Γη» για έναν κόσμο επάρκειας, αειφορίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις του, ενισχύει το περιβαλλοντικό, ανθρωπιστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό προφίλ των εμπλεκόμενων εταιρειών, σωματείων και άλλων φορέων. Τα έσοδα εξασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα του «Κέντρου της Γης, τη συντήρηση των υποδομών του και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

(*)Υπέρβαση του ορίου είναι εφικτή μόνο εάν ο διοργανωτής αναλάβει εξ ολοκλήρου το επιπλέον κόστος μίσθωσης τόσο των εκτάκτων υποδομών όσο και του απαραίτητου προσωπικού για την επαρκή κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης.